Project Delft 25/10KV Kabeleindsluitbakken

Pernis

In de zomer van 2021 benaderde Smit Transformatoren ons met een verzoek om
advies bij het aanpassen of vervangen van bestaande kabeleindsluitbakken,
vanwege de geplande vervanging van het huidige kabeltracé.

In 2023 was het moment daar: we mochten diverse werkzaamheden uitvoeren
voor SMIT. Dit omvatte het inmeten van de bestaande 10kV kabeleindsluitbak,
het ontwerpen van een nieuwe kabeleindsluitbak volgens de IEC-normen, en ten
slotte de installatie ervan.

De oude kabeleindsluitbak was gevuld met olie of vet, maar in de nieuwe
situatie is gekozen voor olie en lucht. Daarbij zijn doorvoeringen geplaatst om de
verbinding te maken met het nieuwe tracé. Om luchtafsluiting te voorkomen en
de uitzetting en inkrimping van de olie op te vangen, hebben we een extra
conservator geïnstalleerd

Bekijk ook:

Klant specifieke constructie

Rozendaal

Ondersteuning constructie vakantie woningen

Winterberg (DE)

Manluik voorzieningen creëren in Transformatoren

Delft